Witamy na stronie Fraternité 2020

Ogólne informacje

Przyszłość Europy. Nasz wybór.

Właśnie znaleźli się Państwo na głównej stronie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Fraternité 2020 (F2020). Naszym głównym celem jest usprawnienie wszystkich europejskich programów wymian – takich jak Erasmus czy Wolontariat Europejski (EVS) – aby przyczynić się do większego zjednoczenia Europy, opartej na solidarności wśród obywateli. Ulepszenie programów wymian umożliwi większej liczbie obywateli UE spędzenie czasu w innym kraju członkowskim, aby przez to zastanowić się i odkryć, co zjednoczona Europa znaczy dla niej / niego samego. Takie doświadczenie wesprze także budowanie europejskiej tożsamości i międzykulturowego zrozumienia, co wpłynie pozytywnie na cały nasz kontynent, nie tylko w wymiarze społecznym, ale także ekonomicznym i kulturowym. 

F2020 otrzymało już poparcie znanych wykładowców akademickich oraz organizacji NGO z całej Europy. Jeśli również i Pan(i) uważa, że więcej ludzi powinno mieć możliwość spędzenia czasu w innym kraju UE, prosimy o poparcie naszej inicjatywy!

Proszę podpisać | dalej

Co to jest „europejska inicjatywa obywatelska”?